Bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

FN’s bærekraftmål

Bærekraftig profilering

Sporbarhet og bærekraft er en viktig del av vår forretningspraksis. Profilforum skal levere varer som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder. Vi har et ansvar for å bidra til en positiv utvikling i profileringsbransjen. Dette ansvaret tar vi på alvor og vi jobber hele tiden med å bli en mer bærekraftig bedrift og foreta mer miljøvennlige valg. Vi stiller høye krav til hele vår leverandørkjede og ønsker å gjøre det enkelt for våre kunder å velge bærekraftig.

Bærekraft

Vi tilbyr et stort utvalg av varige produkter både med tanke på funksjon og kvalitet, samt produkter av resirkulerte og fornybare råvarer.

Vi er medlem i Etisk handel Norge, og er ISO 14001: Miljø sertifisert og Miljøfyrtårn sertifisert.

Kvalitetssikring

 Vi samarbeider med pålitelige og samfunnsansvarlige leverandører, og sørger for sertifiseringer og nødvendig dokumentasjon på produktene vi selger.

Vi jobber for reduksjon av plastemballasje og har fokus på full sporbarhet i hele leverandørkjeden.

Vi er ISO 9001: Kvalitet sertifisert.

Produksjon

I egen produksjon kan vi tilby kortreiste produkter i god kvalitet og av bære­kraftige materialer.

Kombinasjonen av dyktige fagfolk og moderne maskiner gir oss mulighet til å levere skreddersøm av alle tenkelige produkter.

Etisk handel

Etisk handel Norge har som formål å fremme en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede ved å ivareta menneskerettigheter, bidra til en bærekraftig utvikling og en forsvarlig miljøhåndtering i alle ledd. Som medlem av Etisk handel Norge (EHN) forplikter Profilforum seg til regelmessige aktsomhetsvurderinger for en bærekraftig forretningspraksis. Dette innebærer aktivt arbeid med forbedringer av arbeidsforholdene på fabrikkene, opprettholdelse av internasjonale menneskerettigheter og sikre en forsvarlig produksjon. Varer som leveres av Profilforum skal alltid være fremstilt under forhold som er forenlige med etiske krav og retningslinjer.

Profilforum er medlem av EHN fordi vi ønsker å bidra til en positiv utvikling i profilbransjen. Medlemskapet gir oss tilgang til viktige ressurser og verktøy vi kan benytte oss av, for å sikre en forsvarlig innkjøpspraksis. Arbeidet mot en mer bærekraftig og etisk forretningspraksis innebærer etablering av solide og langvarige leverandørforhold. Vi stiller høye krav til våre leverandører og foretar regelmessige vurderinger av alle våre samarbeidspartnere.

Etisk handel norge, Bærekraftig profilering,logo, Profilforum er medlem av Etisk handel Norge
Bærekraftig profilering, FN´s bærekraftsmål, Miljø, Samfunnsansvar,

FNs bærekraftsmål

Profilforum jobber aktivt med å med å nå FNs bærekraftsmål, for å sikre en bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette krever innsats fra næringslivet. Profilforum vil være en pådriver for bærekraftig utvikling både internt i bedriften og gjennom samarbeid med våre underleverandører. Våre fire hovedmål er nr. 8, 12, 13 og 17.

 

Kvalitetsstyring og miljøstyring

Vi er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. Det betyr at vi har en forpliktelse til å være kjent med, og overholde relevant lovgivning. Dette må også regelmessig dokumenteres.

 

ISO-9001 Kvalitetsstyring: ISO-9001 sertifiseringen er den internasjonale standarden for kvalitetsstyring. Sertifiseringen dreier seg om at vi aktivt arbeider for å møte forventninger og krav til kvalitet og kundetilfredshet.

 

ISO-14001 Miljøstyring: ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Sertifiseringen innebærer at vi i størst mulig grad begrenser den negative påvirkningen vi har og redusere vårt klimaavtrykk.

Profilforum er ISO sertifisert, ISO 9001, ISO 14001, bærekraftig profilering
Åpenhetsloven, Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre anstendig arbeid gjennom hele leverandørkjeden. Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og krever regelmessige aktsomhetsvurderinger. Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse. Vi foretar regelmessige aktsomhetsvurderinger hvor vi kartlegger, vurderer, forebygger og begrenser potensielle og eksisterende negative konsekvenser av vår virksomhet.

Hvordan jobber vi med bærekraft og miljø?

1.  Leverandører og samarbeidspartnere

Vi stiller høye krav til hele vår leverandørkjede. Dette innebærer blant annet å sørge for en ansvarlig innkjøpspraksis og utfordre våre leverandører til å gjøre tiltak for en mer bærekraftig utvikling i bransjen, med krav om å respektere mennesker samfunn, dyr, miljø og klima. Vi utfører også jevnlige aktsomhetsvurderinger og fabrikkbesøk for å sikre en forsvarlig produksjon med gode arbeidsvilkår. Vår Code of Conduct inngås med alle leverandører og fabrikker i Østen som er involvert i Profilforum sin produksjon. Denne avtalen pålegger våre leverandører å følge etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.

 

2. Produksjon

På eget verksted har vi full kontroll over produksjonen og kan tilby kortreiste produkter og løsninger av bære­kraftige materialer. Vi produserer og leverer varer av god kvalitet, holdbarhet og varighet.

 

3. Bærekraftige produkter

Vi skal alltid kunne tilby miljøvennlige alternativer innenfor alle våre produktkategorier: skilt, dekor, profilartikler, profilklær og arbeidstøy. Vi er stolte over å tilby miljømerkede produkter som er GOTS sertifisert, Fairtrade sertifisert og Svanemerket.

 

4. Salg og markedsføring

Innenfor våre salg- og markedsaktiviteter jobber vi for å være en pådriver for at våre kunder skal velge bærekraftige og miljømerkede produkter. Vår ansatte har god kunnskap om miljøvennlig produksjon og har et stort engasjement rundt dette.

 

5. Avfallshåndtering

På kontoret, lageret og i produksjonen har vi egne miljøstasjoner for avfallshåndtering og kildesortering. I produksjonsprosessen sørge vi for gjenvinning og reduksjon av unødvendig avfall og plastemballasje. Profilforum er også medlem i Grønt Punkt Norge og Miljøfyrtårn sertifisert.  

 

 

Vår visjon: 

Kvalitet over alt. Kvalitet overalt.

Iso 9001, ISO 14001, bærekraftig profilering Grønt Punkt Norge, Miljøfyrtårn, Norsirk, Etisk Handel Norge, Profilforum, Startbank
Miljømerker, bærekraftig profilering,