Personvernpolicy i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) er en personvernordning i EU. Her presiserer vi hvordan Profilforum behandler personopplysninger.

Ansvarlig

Profilforum as, Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo, org.nr. 979 662 157, er ansvarlig for de personopplysningene som innhentes og behandles av Profilforum.

Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene som innhentes brukes for å gjennomføre den leveransen Profilforum og kunden er blitt enige om.
Navn, telefonnummer, e-postadresser samt leverings- og postadresser er opplysninger Profilforum samler i sitt kunderegister. I kunderegisteret registreres organisasjonsnummer, men aldri personnummer.
Opplysningene brukes også til å muliggjøre generell informasjon, som utsending av vår katalog og/eller prisliste, nyhetsbrev, invitasjoner og informasjon via e-post eller post. Kunden har alltid mulighet til å takke nei til eller avregistrere seg fra denne informasjonen.

Opplysninger som deles med tredjepart

Profilforum bruker eksterne tredjeparter når det gjelder tjenester som forretningssystem, e-handelsplattform, e-post og sikkerhetskopier i en nettsky. Før opplysninger eller informasjon deles med tredjepart, påser Profilforum via skriftlig dokumentasjon fra den berørte parten at lovgivningen, i dette tilfelle GDPR, etterfølges.

Lagring og lagringstid

Profilforum lagrer opplysningene så lenge det er nødvendige for å oppfylle de formålene opplysningene fra begynnelsen var tiltenkt for. Opplysningene kan også lagres i den perioden som er pålagt ved gjeldende lov. Profilforum har løpende rutiner for lagring, og vil påse at vi ikke lagrer unødvendige opplysninger, samt minimerer lagringstiden i så stor grad som mulig.
Opplysninger som har vært inaktive i en lengre periode vil bli slettet. Lover og regler for bokføring pålegger oss imidlertid å lagre bestillinger og transaksjonshistorikk i forretningssystemet vårt.

Informasjon som samles inn etter samtykke

Når vi samler inn informasjon eller opplysninger til et annet formål enn som nevnt i denne policyen eller ikke omfattes av en annen lov, som for eksempel kundeundersøkelser, vil Profilforum gi informasjon om dette og også gi mulighet til å aktivt samtykke til dette. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og informasjonen slettes da omgående.

Sikkerheten til personopplysningene dine

Hos Profilforum as behandles kun den informasjon og de opplysninger som trengs, av de personene som trenger den for å gi den beste servicen og gjennomføre det som er avtalt og forventes av oss som leverandør. Ved mistanke om lovbrudd eller inntrengning vil vi omgående kontakte Datatilsynet, tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for å iverksette de tiltakene loven krever.